Palvelut > Huolto ja ylläpito

Huolto ja ylläpito

Huolto ja ylläpito

Tarjoamme huolto- ja ylläpitosopimuksia kaikkiin turvatekniikan ratkaisuihin.

Paraskin järjestelmä vanhenee ajan myötä. Huolto- ja ylläpitosopimus tarjoavat joustavan ja taloudellisen mahdollisuuden varmistaa laitteiden ja järjestelmien pitkä elinkaari sekä maksimaalinen, vaadittu turvallisuustaso. Ratkaisun ansiosta voidaan järjestelmien modernisointi tai laajentaminen suunnitella ja toteuttaa hallitusti. Tarjoamme myös automatisoituja ylläpitopalveluita, jolloin mahdollisista vikatilanteista saadaan reaaliaikaisesti tieto ja näin vikatilanteisiin voidaan puuttua nopeasti.

Tekninen tuki

Teknisissä asioissa tilaajaa palvelevat henkilöt, joilla on usean vuoden ajan kokemus laitteiden ja järjestelmien integroinnista. 4safe tarjoaa teknistä tukea, vianmääritystä ja huoltotoimintoja asiakkaan haluamallansa tavalla joko paikan päällä tai etänä. Teknistä tukea on mahdollista myös saada ulkomaille tarvittaessa puhelimitse tai sähköpostitse sopeutettuna kohdemaiden aikaeroihin. Pidämme jatkuvasti oman teknisen tuen laatua yllä hankkimalla säännöllisesti koulusta tuotteisiin omilta päämiehiltämme.